Kontrola jakości

Kontrola jakości

Pełna identyfikacja i kontrola surowca

Firma Import-Export J.A.Szałas posiada rozwinięty system uprawy, przygotowania, znakowania i przechowywania w chłodniach skupowanego surowca. Znamy pochodzenie i historię każdej partii towaru, która trafia do naszej firmy. Tak doskonale zorganizowany system kontroli idealnie wpasowuje się w cały łańcuch zaopatrzenia browarów – od plantacji chmielu, aż do butelki piwa.

POMOC W WYBORZE
MATERIAŁU SADZONKOWEGO

WIELOLETNIE UMOWY
KONTRAKTACYJNE

PEŁNE WSPARCIE
I DORADZTWO
AGROTECHNICZNE

RYGORYSTYCZNE
WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN

ZNAKOWANIE SUROWCA OD
PLANTACJI DO GOTOWEJ
PARTII TOWARU

KONTROLA PARAMETRÓW
JAKOŚCIOWYCH PRZY
ODBIORZE SUROWCA

CERTYFIKACJA CHMIELU

PRZECHOWYWANIE
W ODPOWIEDNICH WARUNKACH
I OPAKOWANIACH

Perspektywiczna współpraca

Wszyscy plantatorzy współpracujący z naszą firmą objęci są pełnoprawną kontraktacją surowca, zapewniającą bezpieczeństwo transakcji obydwu stronom. W ramach kontraktów z J.A.Szałas, plantator zyskuje wiele korzyści.

Wsparcie i doradztwo
agrotechniczne

W celu zapewnienia najwyższej jakości surowca, powołano projekt Szałas agro, w ramach którego prowadzimy pełne doradztwo oraz dystrybucję profesjonalnych preparatów do odżywiania i biostymulacji roślin, stosowanych do wszelkiego rodzaju upraw, także ekologicznych.

Kontrola surowca

Plantatorzy współpracujący z nami są zobligowani do przestrzegania zasad ochrony chmielu oraz zaleceń związanych z techniką zbioru, suszenia i pakowania surowca. Aby zagwarantować jakościowy odbiór surowca, przeprowadzany jest pomiar wilgotności, badanie organoleptyczne oraz pobierane są próby do wykonania analiz zawartości α-kwasów każdej partii danej odmiany chmielu jednego producenta.

Znakowanie
i śledzenie surowca

Poczynając od plantacji, aż do wysyłki towaru, każde opakowanie z surowcem jest odpowiednio znakowane w celu identyfikacji działki, plantatora i odmiany. Ponadto, kontrolowany jest termin zbioru oraz parametry jakościowe, a następnie dane te są przypisywane każdej partii towaru. W ten sposób znamy historię każdego opakowania składowanego w naszym magazynie.

Baza magazynowa

Chmiel jest pakowany w standaryzowane, fabrycznie czyste opakowania typu RB60, które dają możliwość optymalizacji przechowywania i transportu gotowych partii. Chmiel przechowywany jest w magazynach w odpowiednich warunkach, w partiach gotowych do transportu. Swoim producentom firma J.A.Szałas pomaga również w procesie certyfikacji chmielu.

Wszystko to pomaga utrzymać wysoki poziom przydatności browarniczej oferowanego surowca na każdym etapie, od pola do produktu finalnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.