Dotacje UE

Dotacje UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

IMPORT- EXPORT J.A. SZAŁAS Andrzej Szałas

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wykonanie instalacji OZE
na potrzeby firmy IMPORT-EXPORT J.A. SZAŁAS

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwie IMPORT – EXPORT J.A. SZAŁAS Andrzej Szałas i jest
elementem transformacji energetycznej gospodarki Lubelszczyzny.

 

Cele szczegółowe to:

  • Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,84 kWp na obiekcie magazynowym stanowiącym własność firmy,
  • Pozyskanie energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne.

Planowane efekty:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,04984 MWe
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 20,97 tony równoważnika CO2/rok
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 62,3 MWhe/rok
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 49,84 kWe

Wartość projektu: 198 828,64 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 105 072,04 PLN